PSPR Aktualności
Aktualności

XXI Konferencja Przetwórców Ryb i Walne Zgromadzenie członków PSPR 13-15 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu

Zapraszamy na XXI Konferencję Przetwórców Ryb i Walne Zgromadzenie członków PSPR - sprawozdawczo-wyborcze.

Zjazd odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2019 r. w hotelu Aqarius w Kołobrzegu.

W programie konferencji  (w załączeniu) wiele ciekawych tematów, dyskusji i jak zawsze miła atmosfera.

Zachęcamy do udziału. Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym poniżej formularzu.

Termin zgłoszeń upływa 27 maja 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Foodexpo - zaproszenie

Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie_POLFISH_online.pdf)Zaproszenie_POLFISH_online.pdf[ ]609 Kb
 

Targi Seafood Expo Global w Brukseli

Załączniki:
Pobierz (Plakat PSPR.pdf)Plakat PSPR.pdf[ ]16772 Kb
 

ZAPROSZENIE VIP NA KONFERENCJĘ FOOD AUTOMATION

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb ma zaszczyt zaprosić do bezpłatnego udziału w konferencji FOOD AUTOMATION, odbywającej się w dniach 11-12.04.2019 r.

W ramach udziału zapewniamy wyżywienie oraz nocleg w hotelu Golden Tulip Magnus ****.
Do udziału zapraszamy osoby zarządzające przedsiębiorstwem, technologów produkcji i procesu produkcyjnego, osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji oraz kierowników utrzymania ruchu.

 

Ogłoszenie postępowania ofertowego na przeprowadzenie badań rynku i preferencji konsumentów ryb oraz przetworów rybnych w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Słowiańskiej 5/111, 75-846 Koszalin, w oparciu o art.70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. , poz.1025 t.j. z późn.zm.), ogłasza postępowanie ofertowe na przeprowadzenie badań rynku i preferencji konsumentów ryb oraz przetworów rybnych w Polsce i sporządzenie raportów z tych badań, w ramach realizacji projektu pn. "Badanie rynku i preferencji konsumentów ryb oraz przetworów rybnych w Polsce".

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści zapytania o cenę w załączniku.

Zainteresowane firmy zapraszamy do złożenia oferty najpóźniej do dnia 08.04.2019 roku do godziny 12:00 w sekretariacie polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul.Słowiańska 5/111, 75-86 Koszalin (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania ofertowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję , że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Słowiańskiej 5/111, 75-846 Koszalin, zwane dalej PSPR.

2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz w związku z przeprowadzeniem postępowania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit.a i c - RODO

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia jak również przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

4. Podane przez Panią /Pana dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- organom władzy publicznej zgodnie z obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowie o dofinansowanie,

- kontrahentom Administratora- w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów,

- podwykonawcy Administratora - w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne;.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- w granicach określonych przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych  skutkować  będzie odmową udzielenia zamówienia.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Agnieszka Strach

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie o cenę 26.03.2019 r..pdf)Zapytanie o cenę [ ]1205 Kb
 

Oświadczenie vs artykułu na portalu Onet.pl

Oświadczenie ws materiału Onet.pl pt. "Rybny układ. Jak CBA odkryło nadużycia w rządowej agencji i dlaczego nikt za to nie siedzi".

poniżej załączamy oświadczenie Zarządu PSPR w odpowiedzi na materiał jaki ukazał się w grudniu 2018 r. na portalu Onet.pl, w którym nasza organizacja została przedstawiona w sposób krzywdzący.

Załączniki:
Pobierz (Oświadczenie Onet.pl.pdf)Oświadczenie Onet.pl.pdf[ ]296 Kb
 

Stoisko narodowe na targach Seafood Expo w Brukseli w 2019 r.

STOISKO NARODOWE NA TARGACH SEAFOOD EXPO W BRUKSELI W 2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb wraz z Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb przy wsparciu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej; jest współorganizatorem stoiska narodowego na targach Seafood Expo w Brukseli w 2019 r.

Stoisko będzie finansowane z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Wysokość dofinansowania będzie w 95%.

Wstępnie ustalono, że powierzchnia stoisk dla firm, które będą zainteresowane udziałem będzie wynosiła około 15m2.

Firmy zainteresowane udziałem w targach na wspólnym stoisku proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 r. drogą mailową : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem pod numerem 94 37-13-28 lub 606307238

 

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" to nowe możliwości i szansa na rozwój

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" - to nowe możliwości i szansa na rozwój

Podczas XX - Konferencji Przetwórców Ryb - pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka  i Jubileuszu 20-lecia powołania Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb w dniach 24-26 maja 2018 r. w Kołobrzegu w hotelu Aquarius , na stoiskach informacyjno-promocyjnych będzie prowadzona kampania dotycząca wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kontekście możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Jednym z wdrażanych w ramach priorytetów w ramach tego programu - jest Priorytet 5 Wsparcie wprowadzania do obrotu i przetwarzania.

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Dodatkowo określono dwa cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie:

  • poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury
  • zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Więcej szczegółów i informacji  podczas Konferencji w Kołobrzegu oraz na stronie internetowej.

Skorzystaj z okazji , wejdź na stronę www.mgm.gov.pl


Ścianki na stoisko - małeŚcianka na stoisko

 

Załączniki:
Pobierz (scianki na stoisko male.jpg)scianki na stoisko male.jpg[ ]1924 Kb
Pobierz (scianki na stoisko.jpg)scianki na stoisko.jpg[ ]3148 Kb
 

SYSTEM ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW - OFERTA FIRMY ZATOKA-TECH Z PUCKA

Oferta firmy - SYSTEM ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW

Firma ZATOKA-TECH z Pucka jest nowym członkiem naszej organizacji.

Firma powstała na potrzeby dynamicznie rozwijającego się przemysłu morskiego, akwakultury oraz przemysłu rybnego. Rosnące wymagania i potrzeby klientów spowodowały szybki rozwój firmy i powstanie marki rozpoznawalnej na rynku.

Firma  współpracuje z zakładami przetwórstwa rybnego, armatorami kutrów rybackich oraz gospodarstwami rybnymi. Firma prowadzi działalność inżynierską w zakresie projektowania oraz wdrażania systemów dostosowanych do potrzeb i wymagań klientów. Wykonuje obsługę serwisową istniejących linii produkcyjnych -  gwarantuje optymalizację produkcji.

Aktualnie firma przygotowała wyjątkową propozycję - "System zbierania i transportu odpadów", posiada demo tego systemu i daje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia systemu do wypróbowania. W załączeniu prezentacja dotycząca tego systemu.

Warunki wypożyczenia systemu:

- pierwszego dnia firma dostarcza system do zainteresowanej firmy oraz przeprowadza szkolenie z zakresu obsługi i możliwości systemu

- następnie użytkownik może prowadzić testy systemu maksymalnie 7 dni

- po okresie testu użytkownik odsyła system demo do firmy Zatoka-Tech na swój koszt (3 palety Euro).

Zainteresowani mogą kontaktować się z Panem Markiem Żabczyńskim - tel. +48 501 231 012; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji o ofercie firmy na stronie www.zatoka-tech.pl

 

Stoisko narodowe na targach Seafood Expo w Brukseli w 2019 r.

STOISKO NARODOWE NA TARGACH SEAFOOD EXPO W BRUKSELI W 2019

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb przy wsparciu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Kołobrzeską Grupą Producentów ryb jest  współorganizatorem stoiska narodowego na targach w Brukseli w 2019 r.

Stoisko będzie finansowane z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" . Wysokość dofinansowania będzie w granicach 95%

Wstępnie ustalono, że powierzchnia standardowa dla firm, które będą zainteresowane udziałem będzie wynosiła 15m2.

Firmy zainteresowane udziałem w targach na wspólnym stoisku proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie  do 30 czerwca 2018 na adres biura PSPR: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem pod numerem 94 347 13 28 lub 606307238 Agnieszka Strach

 

Targi Seafood Expo Global 2017

 

Targi POLFISH 7-9 czerwca 2017

 

IV Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów

Organizatorzy i Wystawcy mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów.

Więcej…
 

Dostawca gazu ziemnego

 

Zapraszamy na XVIII Konferencję Przetwórców Ryb połączoną z Walnym Zgromadzeniem Członków PSPR

Zapraszamy na XVIII Konferencję Przetwórców Ryb połączoną z Walnym Zgromadzeniem Członków PSPR, która odbędzie się w dniach 3 - 4 czerwca 2016 r.w Darłówku Zachodnim w hotelu LIDIA.

W Konferencji , jak co roku będą uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , Głównego Inspektoratu Weterynarii, wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, Izby Celnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele nauki, władz samorządowych i wielu innych.

W programie zaplanowaliśmy wiele ważnych dla branży tematów, które będą przedstawione w pięciu panelach: (szczegółowy program w załączeniu)

Panel I Przetwórstwo Ryb i Rybołówstwo w Polsce - stan obecny i perspektywy na przyszłość

Panel II Unijne i poza unijne procedury eksportowe

Panel III Innowacyjne technologie dla przetwórstwa ryb

Panel IV Fundusze dla przetwórstwa - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze 2014-2020"

Panel V Kadra dla zakładów przetwórstwa ryb

Koszt udziału w Konferencji wynosi:

dla członków PSPR - 400 zł.

dla osób spoza organizacji ( niezrzeszonych) - 650 zł.

Nocleg w hotelu:

- pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 190 zł. +VAT

- pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 240 zł. +VAT

Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać na załączonym formularzu.

Termin zgłoszeń do 15 maja 2016 r.

 

SZKUNER Sp. z o.o. - NOWYM CZŁONKIEM PSPR

FIRMA SZKUNER Sp.z o.o.  z Władysławowa nowym członkiem PSPR

Firma istnieje od stycznia 1955 r., siedziba mieści się w porcie we Władysławowie. Główną działalnością firmy są połowy na wodach Bałtyku oraz przetwórstwo ryb (obróbka wstępna ryb świeżych, filetowanie, mrożenie).

Jest właścicielem 5 kutrów rybackich , poza tym posiada przestronne hale produkcyjne , nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa ryb, a także chłodnie składowe na 1200 ton oraz 800 ton, komory zerowe o zdolności przechowywania 200 ton, szafy i tunel zamrażalniczy o zdolności zamrażania 80 ton/dobę.

Szkuner jest producentem przetworów rybnych, świeżych, mrożonych. Produkcja odbywa się zgodnie z wymogami HACCP, ISO 22000:2005 I MSC.

Główne produkty Szkunera to filety świeże i mrożone z dorsza, śledzia, tusze śledziowe świeże i mrożone, szproty świeże i mrożone. Firma świadczy również usługi w zakresie przetwórstwa rybnego z powierzonego surowca.

Istotnym elementem firmy jest stocznia remontowa, która przeprowadza remonty roczne i kapitalne zarówno jednostek własnych jak i obcych armatorów. Świadczy usługi portowe, między innymi usługi przeładunkowe.

 

Nadanie alternatywnego oznaczenia dla gatunku czarniak - dorsz czarny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wniosek naszej organizacji skierowany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczący zmiany nazwy handlowej dla gatunku czarniak, został pozytywnie rozpatrzony.

W dniu 23 września 2015 r. otrzymaliśmy pismo z Departamentu Rybołówstwa z informacją , że dla gatunku czarniak (Pollachrius virens) zostało nadane alternatywne oznaczenie - "dorsz czarny".

Wskazane oznaczenie handlowe , zostało umieszczone w "Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski", w pozycji :

22. Czarniak (dorsz czarny) (Pollachius virens) - kod FAO: POK

 

Eco Future Poland - innowacyjny system suszenia odpadów organicznych

ECO FUTURE POLAND to firma, która jako pierwsza w Polsce oferuje innowacyjny system suszenia odpadów organicznych, dzięki któremu w ciągu zaledwie kilku godzin przekształcane są w suchy produkt, a ich pierwotna waga i objętość zostaje zmniejszona nawet o 90%.

Umożliwia to znaczną redukcję kosztów gospodarowania odpadami.

Firma działa w całym kraju

Eco Future Poland Sp. z o.o. na terenie Polski jest wyłącznym importerem i dystrybutorem urządzeń do utylizacji odpadów organicznych, opartych na najnowszej, opatentowanej, koreańskiej technologii.

Działając wspólnie z firmą Wichary Technologies z Katowic, zapewnia montaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn oraz szkolenie pracowników z zakresu ich obsługi i dozoru technicznego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych prezentacjach.

Zachęcamy do zapoznania się i współpracy.

Kontakt :

Jarosław Malecki

Prezes Zarządu

Eco Future Poland Sp.z o.o.

ul. Puławska 270/30
02-819 Warszawa
tel. kom. +48 601 666 364

Załączniki:
Pobierz (eko-3.pdf)eko-3.pdf[ ]9987 Kb
 

POLSTAR HOLDING OFERTA

Firma POLSTAR HOLDING Sp. z o.o. z Koszalina jest obecna na polskim rynku od 25 lat i była prekursorem wprowadzania nowoczesnej odzieży BHP.

Obecnie partnerami firmy jest ponad 450 hurtowni specjalistycznych BHP ze zróżnicowanymi udziałami rynkowymi.

W 100% dystrybucja firmy oparta jest na dystrybutorach (pośrednikach). Firma nie obsługuje segmentu B2B. Jedynym wyjątkiem jest sam Koszalin i okolice, obsługiwane w ramach regionalnej sprzedaży do odbiorców końcowych.

Dział handlowy firmy Polstar Holding to 35 osób. Powierzchnia magazynowa - 8000 m2.

Silną stroną firmy Polstar Holding jest duży wybór marek produkowanych kolekcji odzieży, obuwia, rękawic i pozostałych produktów ochronnych.

Firma systematycznie wprowadza innowacyjne rozwiązania we wzornictwie odzieży, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej w celu podniesienia poziomu jakości, estetyki i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi, marki firmy Polstar Holding są optymalnie dopracowane pod względem materiałów, kolorystyki , wzornictwa oraz występują w wyjątkowo szerokiej gamie rozmiarów. Ich gwarantowana jakość oraz zgodność z wymogami surowych przepisów Unii Europejskiej daje wszystkim współpracującym firmom wymierne poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie marki Polstar Holding posiadają wymagane certyfikaty europejskie kategorii I, II lub III.

Kontakt do firmy :

Polstar Holding Sp. z o.o. sp.k.

ul. H.Modrzejewskiej 52

75-734 Koszalin

tel.:+48 94 34 19 822  fax.: +48 94 34 19 888 lub 889

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie firmy www.polstar.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy

Polstar

 

Firma Stanpol Sp.z o.o. sprzeda st do obrbki ryb

Producentem stou bya firma Czerwiski Zakady Mechaniczne

Dane :

- ilo stanowisk 20

- ryba do obrbki podawana bezporednio w skrzynkach dolnym tamocigiem

- obrobiona ryba w skrzynce grnym podajnikiem jedzie w kierunku odbiorczym

- kade stanowisko ma regulowany natrysk wody na desk ( z moliwoci zakrcenia jej oddzielnie dla kadego stanowiska)

- kade stanowisko ma przycze wody do podczenia pistoletu, ktrym mona opukiwa stanowisko

- odpady mog by dzielone na dwa asortymenty i tamocigami trafiaj bezporednio do dwch skrzyniopalet

- wykonanie ze stali wysokogatunkowej kwasoodpornej

- dugo cakowita linii (st + podajniki odpadowej tkanki zwierzcej) wcznie z podajnikiem odpadowym 18,7 mb

- dugo samego stou do obrbki 16,6 mb

- szeroko stou 2,8 mb

- szeroko podajnika odpadw 3,3 mb

Kontakt dla zainteresowanych - Piotr Rystwej tel. 603 12 12 18 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Strona 1 z 3