Fundusze unijne

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania z działania 5.3 Środki dotyczące obrotu.
Tytuł operacji:
Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb składa zapytanie o cenę świadczenia usług związanych z administracją projektu i koordynacją działań w ramach realizacji Projektu pn. „Organizacja i przeprowadzenie działań kreujących pozytywny wizerunek krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym i międzynarodowym”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

ZAPYTANIE O CENĘ

ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 7 listopada 2023 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego). W ofercie należy wskazać ryczałtową cenę brutto.

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania z działania 5.3 Środki dotyczące obrotu.

Tytuł operacji:
Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym

Zakres operacji
W ramach operacji Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb wraz z partnerem wspierającym Związkiem Polskich Producentów Ryb:

  • Zorganizuje polską strefę wystawienniczą na targach Seafood Expo Global w Barcelonie w 2023 roku, na której swoje produkty będzie prezentowało dwadzieścia firm związanych z branżą.
  • Zorganizuje polską strefę informacyjno-marketingową na targach Seafood Expo North America Boston 2023, na której prezentowane będą osiągnięcia polskiej branży i firm przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.
  • Zorganizuje polską strefę informacyjno-marketingową na targach Seafood Expo Asia Singapur 2023, na której prezentowane będą osiągnięcia polskiej branży i firm przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury
  • Przygotuje i opublikuje katalog informacyjno-reklamowy polskiej branży przetwórstwa ryb informujący o polskiej branży przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury, i jej osiągnięciach oraz prezentujący firmy z branży i ich produkty.

Cel operacji
Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji
5.178.146,25 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji
4.919.238,93 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 3.689.429,19 złotych

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb składa zapytanie o cenę:

organizacji w 2023 roku polskiej strefy wystawienniczej na targach Seafood Expo Global w Barcelonie oraz polskich stref informacyjno-marketingowych na targach Seafood Expo North America w Bostonie i targach Seafood Expo Marketplace for Asia w Singapurze, dla projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym".

Załączniki
Download this file (Zapytanie o cenę PSPR_Targi.pdf)Zapytanie o cenę PSPR_Targi.pdf[ ]424 kB

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania z działania 5.3 Środki dotyczące obrotu.