Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb składa zapytanie o cenę świadczenia usług związanych z administracją projektu i koordynacją działań w ramach realizacji Projektu pn. „Organizacja i przeprowadzenie działań kreujących pozytywny wizerunek krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym i międzynarodowym”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

ZAPYTANIE O CENĘ

ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 7 listopada 2023 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego). W ofercie należy wskazać ryczałtową cenę brutto.