Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania z działania 5.3 Środki dotyczące obrotu.

Tytuł operacji
Badanie rynku i preferencji konsumentów ryb oraz przetwórców rybnych w Polsce

Zakres operacji
W ramach realizacji operacji przeprowadzono badania ilościowe i sporządzono raport z danych zakupowych z kategorii „ryby i owoce morza nieprzetworzone” i „ryby i owoce morza przetworzone” za rok 2019, 2020 i 2021 oraz przeprowadzono badania ilościowe i sporządzono raport z danych zakupowych z kategorii „ryby i owoce morza nieprzetworzone” i „ryby i owoce morza przetworzone”.

Cel operacji
Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji
1.007.700,56 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji
755.572,66 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 566.679,49 złotych